Přednášková činnost

Tato služba je určena zájemcům z řad stravovacích provozů zařízení jako jsou školy, dále zájmovým organizacím, sportovním oddílům, sportovním zařízením (fitcentra, posilovny atd.), dámským klubům, partě přátel, a široké veřejnosti zajímající se o výživu a zdravý životní styl.

Základní témata přednášek:voda

  • Výživa základ zdraví
  • Výživa sportovců
  • Rizika podvýživy
  • Prevence obezity
  • Jak začít … aneb co pro sebe můžu udělat

Přednášky je možné přizpůsobit požadavkům klienta, vždy po dohodě a s časovým předstihem.
Přednáška probíhá v prostoru zajištěném klientem. Termíny vždy po dohodě.
Základní délka přednášky cca 1 hodina dle tématu, pro maximálně 20 osob.
Dobu lze upravit dle rozsahu témat a počtu zájemců.

Základní cena: 500,- Kč za přednášku.
Každá započatá hodina navíc - 400,-Kč, vyšší počet zájemců po dohodě.

Pro zájemce z řad organizací fakturace, pro soukromou klientelu vyúčtování hotově před zahájením přednášky.