Nutriční terapeut pro ogranizace

kuchynOdborné služby pro zdravotnická i nezdravotnická zařízení formou externí spolupráce.
Nabízím kompletní servis v oblasti léčebné výživy, nebo pouze částečný dle potřeb konkrétního zařízení.
Kompletní servis obsahuje:
  • nutriční anamnéza – zjištění výživového stavu klientů
  • nutriční plán pro dané zařízení dle směrnic MZ
  • jídelní lístek – vypracování jídelního lístku s přihlédnutím k rozsahu diet a zásadám racionální výživy,normování jídel, seznamy doporučených receptur, propočty nutričních hodnot.
  • stravovací komise - účast, doporučení, konzultace,aktivní spolupráce se stravovacím provozem a zdravotnickým úsekem
  • monitoring klientů – spolupráce s ošetřujícím personálem, v případě potřeby i s rodinnými příslušníky.
  • průběžné školení personálu

Dodané podklady zpracovávám ve vlastní kanceláři, na jednotlivém zařízení nevyžaduji samostatné prostory. Vypracované materiály lze dodat jak v elektronické podobě, tak i tištěné.
Fakturace probíhá dle uzavřené smlouvy jednou měsíčně.

Částečný servis dle potřeb jednotlivého zařízení po dohodě, například:
  • analýza stávajícího stavu
  • kontrola dodržování dietních postupů, výživového stavu klientů, zásad správné výživy jako prevence zdravotních obtíží (podvýživa,dehydratace apod.) dodržování receptur
  • zpracování doporučení a vhodných postupů pro jednotlivé zařízení.
Dodané podklady zpracovávám ve vlastní kanceláři, na jednotlivém zařízení nevyžaduji samostatné prostory. Vypracované materiály lze dodat jak v elektronické podobě, tak i tištěné.
Fakturace proběhne dle uzavřené smlouvy po ukončení jednorázově objednaných služeb.